Miksi lemmikkejä madotetaan?

Johdanto Lemmikkieläimet ovat rakkaita perheenjäseniä ja niiden hyvinvointi ja terveys…

Johdanto

Lemmikkieläimet ovat rakkaita perheenjäseniä ja niiden hyvinvointi ja terveys ovat tärkeitä. Yksi keskeinen osa lemmikkieläinten terveydenhoitoa on niiden säännöllinen madotus. Madotuksella tarkoitetaan loisten torjumista. Loisilla tarkoitetaan sisäloisia, kuten matoja, ja ulkoloisia, joihin kuuluvat muun muassa kirput. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin lemmikkieläinten madotuksen merkitykseen, erilaisiin sisäloisiin ja niiden vaikutuksiin sekä siihen, miten ja milloin madottaminen tulisi tehdä.

Sisäloiset ja niiden vaikutukset

Sisäloiset ovat loisia, jotka elävät lemmikin kehossa. Ne voivat tarttua lemmikkeihin eri tavoin. Useimmiten loistartunta tapahtuu suun kautta, kun eläin on syönyt jotain, missä on ollut madon munia. Myös ulkoloiset voivat kuitenkin toimia sisäloisten välittäjinä. Sisäloiset voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia lemmikeille. Näihin kuuluvat ruoansulatushäiriöt, laihtuminen, immuniteetin heikentyminen tai muut vakavat sairaudet. 

Yleisimpiä sisäloisia, joihin lemmikit voivat sairastua, ovat suolinkaiset, hakamadot, kihomadot, heisimatot, giardia ja coccidia. Nämä loiset voivat elää lemmikin suolistossa tai muissa elimissä ja aiheuttaa erilaisia oireita, kuten ripulia, oksentelua, kutinaa, väsymystä ja ruokahaluttomuutta.

Madottamisen merkitys

Madottaminen on tärkeää lemmikkieläinten terveyden ylläpitämiseksi. Se auttaa estämään loisten leviämistä ja täten mahdollisia terveysongelmia. Sisäloiset voivat tarttua myös ihmisiin, joten eläinten madottaminen on myös tärkeää myös ihmisten terveydelle. Etenkin ekinokokki-loinen on ihmisille suuri riski. Lue lisää täältä

Säännöllinen madottaminen auttaa pitämään lemmikin suojassa loistartunnoilta. Madottaminen tulisi aloittaa jo nuorena, ja sitä tulisi jatkaa säännöllisesti eläimen koko elämän aikana. Eläinlääkäri voi antaa tarkemmat ohjeet oikeasta madotusohjelmasta ja -aikataulusta lemmikin tarpeiden mukaan.

Madottaminen kuuluu sekä koirien että kissojen terveydenhuoltoon.

Madottamisen menetelmät

On olemassa erilaisia tapoja madottaa lemmikkejä. Yleisimmin käytetään lääkehoitoa, joka tappaa tai poistaa sisäloiset lemmikin kehosta. Lääkkeitä on saatavilla eri muodoissa, kuten tabletteina, tippoina tai tahnoina. Madotus tapahtuu useimmiten antamalla aine suun kautta.

Tärkeää on noudattaa annosteluohjeita ja antaa lääke täsmällisesti eläinlääkärin tai pakkauksen ohjeiden mukaan. Annostelu voi vaihdella lemmikin koon ja painon mukaan, joten on tärkeää käyttää oikeanlaista lääkettä ja annostella se oikein. Joskus voi olla tarpeen toistaa madotus tietyin väliajoin, jotta loiset saadaan kokonaan tuhottua elimistöstä.

Liiallisen madottamisen riskit

Liiallinen ja turha madottaminen voi aiheuttaa useita haittoja. Matolääkkeiden käyttö on tarkoituksenmukaista silloin, kun eläimellä on matoja tai sillä on riski saada niitä. Alla on joitakin haittoja, jotka liittyvät liialliseen tai turhaan madottamiseen:

  1. Lääkeresistenssi: Liiallinen ja toistuva madottaminen voi johtaa loisten resistenssiin, mikä tarkoittaa, että loiset eivät enää reagoi lääkkeeseen. Madotus on tällöin tehoton. Lääkeresistenssi on vakava huolenaihe, koska se vaikeuttaa loistartuntojen hallintaa ja hoidon onnistumista.
  2. Haittavaikutukset: Matolääkkeillä voi olla haitallisia sivuvaikutuksia lemmikkieläimille, erityisesti jos niitä annetaan tarpeettomasti tai yliannostuksena. Yleisiä sivuvaikutuksia voivat olla ruoansulatushäiriöt, oksentelu, ripuli, väsymys ja allergiset reaktiot. Joillakin lemmikkieläimillä voi olla myös yksilöllisiä yliherkkyyksiä tiettyihin matolääkkeisiin.
  3. Turha altistuminen kemikaaleille: Matolääkkeet sisältävät aktiivisia kemikaaleja, jotka on suunniteltu tappamaan tai häätämään loisia. Turha altistuminen näille kemikaaleille voi aiheuttaa tarpeetonta rasitusta lemmikin elimistölle. 

Eläinlääkärin kanssa on hyvä keskustella sopivasta madostusaikataulusta. Hän osaa arvioida lemmikin riskit ja tarpeet perustuen sen elämäntapaan, altistumiseen ja olosuhteisiin. Vain tarpeellinen madottaminen vähentää loistartunnan riskiä ja samalla minimoi haitat, joita liiallinen tai turha madottaminen voi aiheuttaa.

Yhteenveto

Lemmikkieläinten madotus on tärkeä osa niiden terveydenhoitoa ja hyvinvointia. Sisäloisten aiheuttamat terveysongelmat voivat olla vakavia, mutta säännöllinen madottaminen auttaa estämään tartuntoja ja mahdollisia komplikaatioita. Eläinlääkärin kanssa keskusteleminen ja ohjeiden noudattaminen ovat avainasemassa oikeanlaisen madotusohjelman ja -menetelmän valinnassa. Turhaa madottamista tulee kuitenkin välttää.