Lemmikin tuonti Suomeen

Mitä pitää huomioida, kun tuon koiran tai kissan Suomeen? Pieneläimiä…

Mitä pitää huomioida, kun tuon koiran tai kissan Suomeen?

Pieneläimiä voi tuoda vapaasti Suomeen, mutta osa lentoyhtiöistä ei anna tuoda jyrsijöitä matkustamossa ja ovat laskeneet mm. marsut hyrsijöiksi.

Eksoottisia eläimiä kuten matelijoita ja lintuja koskee omat säännöt, emme käsittele niitä tässä.

Koirien, kissojen ja frettien osalta on tiukkoja sääntöjä.

Jos tuot itsellesi lemmikiksi koiran, kissan tai fretin, pitää lemmikillä olla

  • Lemmikin oma passi
  • mikrosiru
  • raivotautirokotus
  • koiralle annettu ekinokokkimadotus

1. Tunnistusmerkintä eli mikrosiru

Eläimen on oltava mikrosirutettu.

Mikrosirun tulee olla tietyn ISO standardin mukainen, jotta se voidaan lukea rajalla.

Ennen vanhaa tatuoinnit hyväksyttiin, nyt ne hyväksytään vain jos eläimen haltijalla on kirjallinen todistus, että lemmikki on tatuoitu ennen kesää 2011. Eli kyse olisi aika vanhasta lemmikistä. Tatuointinumeron lisäksi ilmoitetaan tatuoinnin sijainti ja lukemispäivä.

Eläinlääkärin on aina luettava mikrosiru eläimestä sekä tarkistettava se passista joka kerta, ku lemmikkieläinpassiin tehdään uusia merkintöjä.

Jos eläimen mikrosirutus- eli merkintäpäivämäärä ei ole tiedossa, tulee eläinlääkärin merkitä tunnistusmerkinnän lukemispäivä passiin. Passiin voidaan merkitä vain tämän päivämäärän jälkeen annetut rokotukset ja lääkitykset!

Passiin on liitetty turvaominaisuuksia, joilla pyritään estämään passin väärinkäytöksiä. Kun sivu eläimen tunnistustiedoista (osa III) on täytetty, kyseinen sivu päällystetään läpinäkyvällä laminointikalvolla. Tarvittava laminointikalvo on passin mukana.

2. Raivotautirokotus

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty eli sirutettu ennen raivotautirokotuksen antamista. Usein kasvattaja siruttaa pennut pentutarkastuksella esim. 6 tai 8 viikon iässä ja rokottaa myöhemmin, jolloin hän saa pennuille passit.

Alle 12 viikon ikäistä eläintä ei saa rokottaa raivotautia vastaan, vaan eläimen on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen.

Raivotautirokotus on annettava vähintään 21 vuorokautta eli kolme viikkoa ennen tuontia. Jos kyseessä on vanhempi koira ja raivotautirokotus on ehtinyt vanhentua, ja koira rokotetaan uudestaan, tulee matkustamiselle 21 päivän karenssi. Voimassaolon alkamispäivä lasketaan olevan 21 vrk rokotuspäivästä, jolloin lemmikillä on riittävä immuniteettisuoja.

EU-passissa on oltava merkintä rokotuspäivästä, paikasta ja  rokotteesta, sisältäen rokotteen sarjanumeron. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläinpassiin.

Muita rokotuksia ei vaadita liikuttaessa EU-maissa tai tuotaessa eläin EU:n ulkopuolisesta maasta EU:n alueelle.

Jos eläin on alle 12 viikon ikäinen, ja se on välittömästi (ennen kuin se täyttää 12 viikkoa) siirtymässä toiseen EU-maahan, voidaan sille poikkeuksellisesti myöntää lemmikkieläinpassi ilman raivotautirokotusta. Eläimen siirtymistä tulee yrittää varmistaa kysymällä omistajalta lauttalippua tai lentolippua. Eläimen tulee tällöinkin olla tunnistusmerkitty ja sen on täytettävä rokottamattomille pennuille asetetut ehdot siirrossa toiseen jäsenmaahan (lemmikkieläinasetuksen 7 artikla).

Kaikki EU-maat eivät välttämättä salli rokottamattomien pentujen tuontia, on omistajan vastuulla selvittää tarkentavat asiat Ruokaviraston sivuilta. Passiin ilmoitetaan raivotautirokotteen nimi, valmistaja ja eränumero, rokotuspäivä ja rokotuksen voimassaolon alkaminen ja päättyminen. Viimeinen voimassaolopäivä määräytyy rokotteen valmistajan suositusten mukaan. Eläinlääkäri täyttää yhteystietonsa, vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero. Tiedot varmistetaan eläinlääkärin allekirjoituksella. Leiman käyttö ei ole pakollista, mutta se on sallittua, kunhan vaaditut tiedot ovat selvästi luettavissa. Jos passin sivulle merkittävät tiedot ovat rokotetarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa itsestään tuhoutuva, se on päällystettävä laminointikalvolla. Tarvittavat laminointikalvot ovat passin mukana.

eläinlääkäri-helsinki.

Eri määräyksiin kannattaa tutustua ennen kuin lemmikkiä tuo Suomeen.

3. Lemmikkieläinpassi

Passissa pitää olla 

  • mikrosirunumero ja sen asettamispäivä
  • raivotautirokotusmerkintä. Lemmikkieläinpassiin voidaan merkitä vain ne rokotukset, jotka on annettu sen jälkeen, kun eläin on sirutettu.
  • merkintä ekinokokkoosilääkityksestä

EU:n lemmikkieläinpassi on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sama. Passin saa täyttää vain eläinlääkäri. Tiedot lemmikkieläinpassiin täytetään myös englanniksi. Omistajan allekirjoitus vaaditaan passiin.

Norjasta ja Sveitsistä tulevat lemmikit tarvitsevat erilaisen  lemmikkipassin. Kolmansien maiden lemmikkieläinpassit eivät ole hyväksyttäviä tunnistusasiakirjoja ja koiran tuominen EUn, Sveistin tai Norjan ulkopuolelta on ihan oma rumbansa.

Passiin voidaan täyttää yhteensä kolmet omistajan tiedot. Jos eläimen omistaja vaihtuu,

voidaan uuden omistajan tiedot kirjoittaa seuraavaan kohtaan, eikä eläimelle tarvitse

kirjoittaa uutta passia. 

4. Koirien käsittely ekinokokkoosia vastaan

Lääkitys ekinokokkoosia vastaan vaaditaan ainoastaan koirilta. Kaikki koirat pitää lääkitä ennen niiden saapumista maahan. Eläinlääkäri merkitsee annetun lääkkeen lemmikkieläinpassiin.

Lääkitys annetaan 1-5 vrk ennen Suomeen tuloa. Lääkettä ei voi antaa rajalla juuri ennen rajanylitystä, vaan lääke annetaan vähintään 24 tuntia aiemmin, jotta koira ei kakkaa munia tai  matoja Suomen maaperälle.

Ekinokokkimadotuksesta on oma infonsa, sillä se on oikeasti tosi tärkeä.

Ekinokokkilääkitystä ei vaadita, kun koira tulee suoraan Suomeen Norjasta, Irlannista tai Maltalta. Lääkitysvaatimus koskee myös Ruotsista tuotavia koiria..