Eläinten psykosomaattiset oireet

Eläinten psykosomaattisina oireina tarkoitetaan oireita, jotka johtuvat psyykkisistä tai henkisistä…

Eläinten psykosomaattisina oireina tarkoitetaan oireita, jotka johtuvat psyykkisistä tai henkisistä tekijöistä ja voivat ilmetä stressin, ahdistuksen, pelon, kivun tai muiden henkisten rasitusten seurauksena. Eläinten psykosomaattiset oireet ovat suhteellisen yleisiä. Niiden tunnistaminen ja diagnosointi on kuitenkin haasteellista, koska oireille ei löydy klassista fyysistä syystä.

Eri oireita

Eläinten psykosomaattisten ongelmien oireet ovat laajat. Yleisimpiä ovat esimerkiksi 

  • iho-ongelmat, kuten liiallinen karvanlähtö, ihottumat tai hot spot -alueet. Iho-ongelmat aiheuttavat usein kutinaa, alueen arkuutta ja tulehduksia 
  • Ruoansulatuskanavan ongelmat, kuten ripuli, ummetus, oksentelu tai ruokahaluttomuus voivat johtua psykosomaattisista syistä
  • Erilaiset kivut ja vaivat, kuten selkäkivut, lihaskivut, nivelvaivat, migreenit, ilman että niille löytyy fyysistä tai rakenteellista syytä.

Kipu

Eläimen psykosomaattinen kipu voi johtua stressistä, ahdistuksesta tai pelosta, ja se voi vaikuttaa eläimen fyysiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että eri ruumiinosissa havaittu kipu voi vaikuttaa eläimeen eri tavoin. Esimerkiksi selkäkipu voi aiheuttaa eläimelle haluttomuutta liikkua tai vaikeuttaa sen suorittamaan normaaleja arkitoimia, kuten portaiden nousemista tai lenkkeilyä. Selkäkipu voi myös heikentää eläimen ruokahalua ja unen laatua. Samoja ongelmia aiheuttaa raajoissa ja nivelissä esiintyvä kipu. 

Niska- ja pääkipu puolestaan voivat vaikuttaa eläimen mielialaan, mikä taas vaikuttaa eläimen käyttäytymiseen. Eläin saattaa olla herkempi ärsykkeille ja reagoida tavallista voimakkaammin erilaisiin ääniin ja kosketuksiin. Pääkipu voi myös aiheuttaa eläimelle voimakasta väsymystä ja uneliaisuutta. Yleisesti ottaen kivun aiheuttamat psykosomaattiset oireet voivat ilmetä monin eri tavoin ja vaihdella eläimen yksilöllisestä käyttäytymisestä riippuen. 

Kipu voi ilmetä monella eri tavalla.

Mieliala

On olemassa tutkimustietoa, jonka mukaan jotkut eläinlajit voivat kokea masennuksen kaltaisia oireita, kuten alakuloisuutta, vetäytymistä, ruokahaluttomuutta ja vähentynyttä kiinnostusta ympäristöään kohtaan. Esimerkiksi koirilla on havaittu masennusta muistuttavia oireita, jotka saattavat ilmetä lopahtaneella aktiivisuudella ja kiinnostuksella ympäristöä kohtaan. Eläin voi myös lopettaa syömisen, sillä saattaa esiintyä unihäiriöitä tai haluttomuutta leikkimiseen tai lenkkeilyyn.

Toisaalta eläinten mieliala- ja käyttäytymisoireiden diagnosointi on haastavaa, koska ne eivät pysty ilmaisemaan tunteitaan ja kokemuksiaan samalla tavalla kuin ihmiset. Lisäksi eläinten käyttäytymistä voidaan tulkita usealla eri tavalla, oireiden tulkinta on usein subjektiivista ja niiden muodostuminen on moniulotteista. Oireiden taustalla voi olla useita tekijöitä, joiden syy-seuraus-suhde on epäselvä. Oliko koiralla ensin kipuja, jotka aiheuttivat stressiä, vai ensin stressiä, joka oireilee fyysisenä kipuna? 

Syyt

Eläinten psykosomaattiset oireet voivat johtua monista eri tekijöistä. Yleisimpiä ovat

  • ympäristön muutokset 
  • muutokset elämäntavassa
  • uudet ihmissuhteet
  • yksinäisyys
  • stressaavat tilanteet
  • sairauden tai kivun tunteet, johtuen esimerkiksi aiemmasta loukkaantumisesta tai kirurgisesta toimenpiteestä.

Vaikka psykosomaattisilla oireilla ja kivulla tietyissä ruumiinosissa on yhteyksiä, ei voida suoraan osoittaa, että tietty ruumiinosa kertoo tietyn psykosomaattisen ongelman olemassaolosta. Psykosomaattisten oireiden ja kivun yhteydet ovat monimutkaisia ja voivat vaihdella yksilöllisesti. Esimerkiksi selkäkipu voi olla yhteydessä stressiin, mutta se voi myös johtua fyysisestä rasituksesta tai vammasta.

Hoito

Eläinten psykosomaattisten oireiden hoito riippuu oireiden syystä. On tärkeää tunnistaa, johtuuko oire psykosomaattisista ongelmista vai onko sillä fyysisiä syitä. Psykosomaattiset oireet ovat todellisia, mutta pelkkä oireiden hoito lääkkeillä tai perinteisellä hoidolla ei ole riittävää. Sen sijaan on tärkeää löytää tapoja vähentää eläimen stressiä ja ahdistusta, ja täten myös helpottaa psykosomaattisia oireita. 

Eläimen elämänlaadun parantaminen vaikuttaa eläimeen kokonaisvaltaisesti lisäämällä sen hyvinvointia ja terveyttä. Elämänlaatua voidaan parantaa useilla eri tavoilla lisäämällä esimerkiksi liikuntaa, aktiviteetteja ja harrastustoimintaa. Ruokavaliolla ja ravitsemuksella tiedetään olevan suuria vaikutuksia hyvinvointiin. Esimerkiksi omega-3-rasvahapot ovat osoittautuneet hyödyllisiksi koirien mielialan ja käyttäytymisen parantamisessa. Eläintä voidaan myös kouluttaa ja opettaa käsittelemään sitä stressaavia tilanteita paremmin. 

Lääkitys

Viimeaikaiset tutkimukset ovat tuoneet esiin mielenkiintoisia havaintoja eläinten mielialasairauksista ja niiden hoidosta. On havaittu, että serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet), joita käytetään yleisesti ihmisten masennuksen hoidossa, voivat auttaa myös koiria, joilla on ahdistuneisuus- ja pelkotiloja. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että stressistä ja ahdistuneisuudesta kärsivillä kissoilla oli alentunut serotoniinitaso aivoissa.

Vaikka tutkimukset eläinten mielialasairauksista ovat vielä varsin vähäisiä, ne tarjoavat arvokasta tietoa eläinten mielen terveydestä ja hoitomahdollisuuksista. Tulevaisuudessa lisätutkimus tällä alalla voi johtaa parempiin hoitomuotoihin ja auttaa parantamaan eläinten hyvinvointia.