Eläinlääketieteen holistinen toimintaperiaate

Eläinlääketieteen alalla on tapahtumassa muutos, jonka ansiosta holistisen, eli kokonaisvaltaisen…

Eläinlääketieteen alalla on tapahtumassa muutos, jonka ansiosta holistisen, eli kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä on alettu korostaa hoidoissa. Eläinlääkäriklinikat huomioivat yhä useammin eläimen fyysisen terveyden lisäksi myös emotionaalisen hyvinvoinnin. Tässä artikkelissa pohditaan holistisen eläinlääketieteen periaatteita, hyötyjä ja positiivista vaikutusta eläimiin ja niiden omistajiin. Holistinen lähestymistapa mullistaa eläinlääketieteen käytäntöjä ja edistää lemmikkien kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia sisällyttämällä esimerkiksi integroivia hoitomuotoja, ravitsemusneuvontaa ja käyttäytymiskoulutusta hoitosuunnitelmiin. 

Holistisen eläinlääketieteen periaatteet

Holistinen eläinlääketiede perustuu periaatteeseen, jonka pohjalta hoidetaan koko eläintä – ottaen huomioon sen mieli ja keho. Holistinen eläinlääketiede huomioi, että fyysiset vaivat voivat olla yhteydessä emotionaalisiin haasteisiin tai käyttäytymisongelmiin. Hoidon painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja hyvinvoinnissa. Samalla keskitytään taustalla olevien syiden käsittelemiseen, pelkkien oireiden hoitamisen sijaan. Holistisesti hoitavat eläinlääkärit yhdistävät konventionaalisen eläinlääketieteen täydentäviin hoitomuotoihin tarjotakseen parasta mahdollista hoitoa.

Kattavat terveystarkastukset

Holistiset eläinlääkärit tekevät laajoja terveystarkastuksia saadakseen kattavan ymmärryksen eläimen yksilöllisistä tarpeista. He luovat räätälöityjä hoitosuunnitelmia, jotka ottavat huomioon eläimen elinympäristön, elämäntavat ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Ravintoneuvonta on yksi tärkeä osa-alue näissä terveystarkastuksissa. Mahdollisia käyttäytymisongelmia tai emotionaalista epävakautta pohditaan ja niihin etsitään vastauksia monipuolisesti.

Täydentävät hoidot ja vaihtoehtoiset menetelmät

Holistinen eläinlääketiede sisältää erilaisia täydentäviä hoitoja ja vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden tarkoituksena on tukea eläimen hyvinvointia ja terveyttä. Hoitomuotoihin voi kuulua esimerkiksi akupunktio, jonka tarkoituksena on stimuloida kehon tiettyjä pisteitä ja täten aktivoida kehoa parantumaan ja lieventämään kipua. Kiropraktiikka taas keskittyy selkärangan tasapainoon parantaakseen kokonaisvaltaista terveyttä. Kasviperäistä lääketiedettä ja luonnonmukaisia hoitokeinoja käytetään tukemaan kehon omia parantumismekanismeja.

Holistisessa eläinlääketieteessä huomioidaan koko eläin, mukaan lukien sen elinympäristö.

Ravinnon rooli holistisessa hoidossa

Ravitsemus on holistisen hoidon kulmakivi. Eläimelle sopivia ja tasapainoinen ravitsemus edistää terveyttä ja voi ennaltaehkäistä sairauksia. Ravintoa voidaan hyödyntää myös sairauksien hoidossa. Holistiset eläinlääkärit tarjoavat yksilöllisiä ravitsemissuunnitelmia, jotka perustuvat eläimen erityistarpeisiin. Suunnitelmissa otetaan huomioon muun muassa eläimen ikä, rotu, aktiivisuustaso ja terveydentila. Eläimen ravitsemuksellisia tarpeita voidaan täydentää erilaisilla täydennysrehuilla tarvittaessa. 

Emotionaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Holistinen eläinlääketiede tunnistaa emotionaalisen hyvinvoinnin merkityksen. Stressin minimointi tai lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistava ympäristö ovat tärkeitä tekijöitä eläimen hyvinvoinnille. Ahdistuneille, huolissaan oleville tai traumatisoituneille eläimille tarjotaan tukea ja niiden vointia pyritään parantamaan monipuolisilla toimilla. Hoidoissa voidaan keskittyä esimerkiksi ihmisen ja eläimen välisen yhteyden rakentamiseen ja vahvistamiseen, mikä taas edistää eläimen luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Yhteistyöhön perustuva hoito ja konsultointi

Holistisesti toimivat eläinlääkärit osallistavat aktiivisesti eläinten omistajia. Diagnoosin ja hoitosuunnitelman teossa kuunnellaan myös omistajia ja heidän näkemyksiään. Eläinlääkärit tekevät ennemminkin yhteistyötä omistajien kanssa, jotta eläimen hoito olisi toimiva ja mahdollinen toteuttaa. Tarvittaessa omistajia koulutetaan ja neuvotaan ennaltaehkäisevistä hoidoista. Myös lemmikin elinympäristön muokkaamisen ja elämäntapojen muuttamisen luomista mahdollisuuksista keskustellaan. Näin omistajat saavat arvokasta tietoa lemmikkien hyvinvoinnista ja voivat sen pohjalta tehdä eläimen terveyttä edistäviä päätöksiä päivittäisessä toiminnassaan. 

Johtopäätökset

Holistisessa eläinlääketieteessä otetaan huomioon koko eläin ja yhdistetään eri hoitomuotoja. Hoidon painopiste on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Holistinen lähestymistapa muuttaa yleisiä eläinlääketieteellisiä toimintamalleja ja mahdollistaa täten eläimen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden huomioimisen. Hoitosuunnitelmat ovat yksilöllisiä ja ravitsemussuunnittelu on holistisen eläinlääketieteen tärkeimpiä osa-alueita. Kokonaisvaltaiset hoitomuodot voivat paitsi parantaa eläinten elämänlaatua, myös vahvistaa ihmisen ja lemmikin välistä sidettä.