Eläinten kipusignaalit

Kipu on elimistön signaali siitä, että jokin on vialla. Kipu…

Kipu on elimistön signaali siitä, että jokin on vialla. Kipu voi johtua monesta eri syystä, kuten tulehduksesta, vammasta, sairaudesta tai esimerkiksi leikkauksesta. Pääsääntöisesti kipusignaalin tarkoituksena on suojata elimistöä mahdollisilta lisävaurioilta ja aktivoida kehoa korjaamaan jo syntyneitä vaurioita. Kivun ansiosta keho muuttaa parhaillaan tapahtuvaa toimintamallia niin, että kudosvaurioita ei synny enempää. Samalla se opettaa kehoa välttämään vaarallisia tilanteita tulevaisuudessa.

Kipusignaalin toimintamekanismi kehossa

 Kipusignaalit välittyvät elimistössä hermoston kautta. Kipuärsyke havaitaan ensin kipureseptoreilla, jotka sijaitsevat hermopäätteissä. Nämä reseptorit havaitsevat esimerkiksi kudosten vaurioitumisesta johtuvia kemiallisia muutoksia tai mekaanista rasitusta. Kipusignaali kulkeutuu sen jälkeen hermoja pitkin selkäytimen kautta aivoihin, jossa se tulkitaan kivuksi. 

Kipusignaalit voivat myös vaikuttaa muiden elinten toimintaan. Esimerkiksi voimakas kipu voi laukaista stressivasteen, joka nostaa verenpainetta ja sykettä. Se voi vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi ruuansulatukseen tai immuunijärjestelmän toimintaan. Kivun hoitaminen onkin tärkeää myös yleisen hyvinvoinnin kannalta. Nämä edellä mainitut toimintamekanismit ovat pääsääntöisesti samanlaisia niin ihmisillä kuin eläimilläkin.  

Kipu voi ilmetä monella eri tavalla.

Eläinten kipu

Eläinten osoittama kipukäyttäytyminen on usein erilaisia kuin ihmisten, joten sen tunnistaminen voi olla haastavaa. Kuitenkin on olemassa joitakin yleisiä käyttäytymismalleja, jotka voivat auttaa tunnistamaan kipeän eläimen. Näitä ovat muun muassa:

  • Muuttunut käyttäytyminen
  • Muuttunut ilme
  • Muuttunut hengitys
  • Muuttunut syöminen ja juominen
  • Muuttunut liikkuminen 

Kipu on hyvin yksilöllistä ja jokainen eläin saattaa näyttää kipua eri tavalla. Osa eläimistä ei näytä kipua lainkaan, ennen kuin tilanne on jo todella vakava. Sen takia on tärkeää, että eläimen omistaja tunnistaa oman eläimen kipusignaalit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin hoitoon voidaan hakeutua ajoissa ja eläimelle saadaan apua eläinlääkäriltä.